Projekt “Máme na to!”

Vďaka podpore firmy Accenture a Nadácie Pontis sme uskutočnili zaujímavý projekt s názvom Máme na to!

rodic stretnutie2Mnohé z mamičiek detí so zdravotným znevýhodnením majú sťažený návrat do zamestnania. Dlhodobo sa starajú o svoje dieťa, väčšinou až do dovŕšenia šiesteho roku dieťaťa. V mnohých prípadoch sa im nepodarí vrátiť do pracovného procesu vôbec. Má to za následok nielen finančnú ujmu rodiny, ktorá je odkázaná na príjem zo strany otca. Maminám chýba pocit naplnenia, sebarealizácie. Práca môže byť pre nej aj významným prostriedkom správnej psychohygieny.

Preto sme sa v projekte Máme na to! rozhodli podporiť návrat rodičov detí so zdravotným znevýhodnením do zamestnania. V rámci projektu sme pre vybrané maminy pripravili kurz anglického jazyka, kde mohli oprášiť svoje staré vedomosti a naučiť sa niečo nové.

Návrat do zamestnania po viacerých rokoch je pre rodičov nepochybne veľkou zmenou a náročnou životnou udalosťou. Ovplyvňuje nielen matku a dieťa, ale aj celú rodinu a jej fungovanie. Vytvorili sme preto podpornú rodičovskú skupinu, ktorá bola vedená skúseným psychológom. Mamičky tu mohli zažiť atmosféru dôvery a bezpečia, otvoriť svoje ťaživé témy, hovoriť o svojich strachoch, obavách a poskytnúť si vzájomnú podporu.

V rámci projektu sme pre rodiny zabezpečili kvalifikované sociálne poradenstvo. Sociálny pracovník počas návštev v rodine poskytol podstatné informácie, ako hľadať možnosti zaradenia dieťaťa do predškolského/školského zariadenia (MŠ, ZŠ), resp. do zariadenia sociálnych služieb (denná forma domova sociálnych služieb). Poradil rodičovi dostupné možnosti finančnej podpory v prípade, že sa zamestná. Rodičia dostali komplexné informácie o všetkých možnostiach zlepšenia finančnej situácie rodiny súvisiacej so zvýšenými výdavkami na potreby dieťaťa so znevýhodnením. Sociálny pracovník prichádzal do rodiny spolu s poradcom včasnej intervencie, ktorý danú rodinu už dlhodobo sprevádza. Vďaka tomu bola zabezpečená kontinuita sprevádzania rodín v období po ukončení projektových aktivít.


Ďakujeme Nadácii Pontis a firme Accenture za to, že vďaka ich podpore sme mohli uskutočniť tento projekt. Ďakujeme aj všetkým rodičom, ktorí sa projektu zúčastnili!
Držíme im palce v ich pracovnej kariére a prajeme, aby sa nových životných výziev zhostili s odvahou 🙂

rodic stretnutie1