Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Q. Prečo prijímate iba rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením?

Naše Centrum včasnej intervencie sa od začiatku svojej činnosti v r. 2004 špecializovalo na zrak. V organizácii aktuálne pracujú 2 zrakové terapeutky, radi by sme však v budúcnosti odborný tím rozšírili o ďalšieho tyflopéda. Sme jediné centrum včasnej intervencie v SR, ktoré sa zameriava na zrakové znevýhodnenie u detí v ranom veku.