Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Q. Sprevádzate aj rodiny so slabozrakým či nevidiacim dieťaťom, ktoré nemá iné zdravotné znevýhodnenia?

Áno