Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Q. Uvažujeme o tom, že by sme vás kontaktovali, ale zároveň mám pocit, že už máme terapií aj bez toho vyše hlavy… ako často by sme sa s vami museli stretávať?

Frekvencia návštev v rodinách nie je pevne stanovená. Obvykle navštevujeme rodinu 1-2x mesačne, ale môže to byť aj častejšie alebo zriedkavejšie. Všetko závisí od aktuálnych potrieb rodiny. Frekvencia návštev sa dohaduje individuálne medzi rodičmi a poradcom včasnej intervencie a môže sa meniť v čase.