Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

rodinka.sk – Raná starostlivosť – pomoc pre deti s postihnutím

Čo je raná starostlivosť? Zásadnú úlohu vo vývine dieťaťa zohrávajú prvé tri roky jeho života. Aj u dieťatka s postihnutím sú kompenzačné možnosti

www.rodinka.sk