Koncept Lilly Nielsen

KONCEPT LILLY NIELSEN

Lilli Nielsen bola dánska psychologička v oblasti vzdelávania nevidiacich detí a detí s viacnásobným postihnutím. Napísala na túto tému niekoľko kníh a navrhla celý rad pomôcok.

V Ranej starostlivosti čerpáme z jej konceptu Aktívneho učenia. Vychádza z toho, že každý sa učí najlepšie, ak je sám aktívny.

Deti so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením sú vystavené riziku, že sa budú spoliehať na ostatných, ktorí budú komunikovať so svetom okolo nich. Aktívne učenie preto kladie dôraz na vytváranie vývojovo vhodného a obohateného prostredia, aby sa deti s viacerými špeciálnymi potrebami naučili aktívne spoznávať svet okolo seba.