Praktické workshopy pre rodičov

PRAKTICKÉ WORKSHOPY PRE RODIČOV


Ako si vyrobiť hmatovú knihu

Ako zhotoviť pomôcky, ktoré deťom približujú bežný svet

Pomôcky konceptu Aktívneho učenia Lilly Nielsen