Prehodnotenie sprevádzania

PREHODNOTENIE SPREVÁDZANIA

Postup sprevádzania neustále vyhodnocujeme. Prosíme, odpovedajte nám na otázky tipu „Bola dnešná návšteva pre vás užitočná?“ úprimne a otvorene. Vaša reflexia je potrebná pre našu sebareflexiu v sprevádzaní.

Pripravili sme pre vás aj tlačivá Zisťovanie spokojnosti prijímateľov služby včasnej intervencie a Hodnotenie poskytovateľa služby včasnej intervencie.

Službu včasnej intervencie možno prerušiť, ak už nie je potrebná. Rodina má možnosť sa kedykoľvek do dovŕšenia siedmich rokov dieťaťa k poskytovaniu služby podľa kapacít poskytovateľa vrátiť.

V prípade akejkoľvek nespokojnosti sa na nás môžete obrátiť osobne, telefonicky alebo prostredníctvom mailu – zaslaním Formulára na podanie sťažnosti.

Ukončenie služby včasnej intervencie nastáva:

  • pri dovŕšení siedmich rokov veku dieťaťa,
  • na žiadosť rodiny,
  • pri nedodržiavaní zmluvných podmienok rodinou,
  • pri prechode prijímateľa k inému poskytovateľovi.