Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001
Pobyt pre rodiny Intuitívne rodičovstvo

Pobyt pre rodiny Intuitívne rodičovstvo

Spoločne s pani Kateřinou Šilhánovou z českej organizácie SPIN, z.s. organizujeme 4-dňový pobyt pre rodiny zameraný na oboznámenie sa konceptom videotréningu interakcií a podpory intuitívneho rodičovstva. Pobyt bude naplnený témami zaoberajúcimi sa ranou interakciou rodič – dieťa a významom vplyvu interakcie na vzťahy v rodine. Rodičia sa zoznámia so základnými teóriami ako sú teória vzťahovej väzby/attachment a teóriou intuitívneho rodičovstva. Zoznámia sa so…

Videotréning interakcií 2

Videotréning interakcií 2

S Nadáciou Pontis sme spustili projekt Videotréning interakcií 2. Vďaka nim môžu tri poradkyne včasnej intervencie z Ranej starostlivosti pokračovať v ďalšom vzdelávaní. 

Pirátske dielničky

Pirátske dielničky

Pirátske dielničky – aj takto môžu vyzerať pleoptické a zrakové cvičenia pre deti.

Charitatívna dražba diel Ivany Šátekovej

Charitatívna dražba diel Ivany Šátekovej

Pomáhame deťom so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením a veľmi nás potešilo, že spoločnosť Oresi kuchyne a výtvarníčka Ivana Šáteková sa rozhodli podporiť našu činnosť.

Ekonomicky oprávnené náklady (2018)

Ekonomicky oprávnené náklady (2018)

Raná starostlivosť, n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby včasná intervencia zverejňuje nasledujúce údaje za rok 2018: Ekonomicky oprávnené náklady za kalendárny rok 2018 Raná starostlivosť, n.o. Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 37 815,00 b) poistné 11 471,69 c) tuzemské cestovné náhrady 805,32 d) výdavky na energie, vodu…

Projekt “Máme na to!”

Projekt “Máme na to!”

Vďaka podpore firmy Accenture a Nadácie Pontis sme uskutočnili zaujímavý projekt s názvom Máme na to!